No data to show
Read More
Tallja amerikane e radhës, BE i thotë jo Shqipërisë
Get tirana.social on google play: Nëse në vitin 1912 jemi pushtuar nga anglezët,...
By Nderim Lushi 2022-06-24 09:28:53 0 2594
THE BRITISH RULE, THE BRITISH LAW AND THE WORLD DOMINANCE
When I speak about the British Rule, I know exactly what people think of. By a British rule, they...
By Nderim Lushi 2023-01-02 20:00:05 0 221
THE ANGLO-AMERICAN ROLE IN THE BALKANS AND A COMMON MISCONCEPTION
For those unfamiliar to, the Balkan region is situated in the southeast Europe. It is the region...
By Sabri Lushi 2022-05-27 20:55:06 0 1747
In the “independent” and secular Albania
In the “independent” and secular Albania, the ruling elite, which was brought to...
By Nderim Lushi 2022-12-20 22:02:25 0 224
Serbët duhet të protesojnë që të njihet pavarësia e Kosovës
E vërteta është që sot Beogradi dhe tërë Serbia duhet të...
By Nderim Lushi 2022-05-14 14:10:10 0 2407